top of page

O mnie

 

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 117), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną.
Prowadzę terapię osób doświadczających problemów natury seksuologicznej, w relacjach, niskiej samooceny, depresji, lęku, pogrążonych w kryzysie, żałobie. Pracuję z parami. Wspieram terapeutycznie osoby z kręgu LGBTQ. Współpracuję ze specjalistami wielu dziedzin: lekarzami, seksuologami, psychologami, psychoterapeutami, pedagogami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji seksuologicznej i psychoterapeutycznej. 

Gradient
49947464_2418255861538074_72239337297045

dr n. społ. Agnieszka Nomejko

PSYCHOLOG SEKSUOLOG KLINICZNY

 

TELEFON:

+48 602 458 502

 

Email:

a.nomejko@cppb.pl

 

Adres:

Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

ul. Sudecka 145B 

53-128 Wrocław

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
EXPERIENCE
2017-obecnie

PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY ADIUNKT

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA
INSTYTUTU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Praca naukowa oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: zdrowia seksualnego, terapii krótkoterminowej, wstępu do seksuologii, problemów seksualnych par, uwarunkowań osobowościowych problemów w relacjach intymnych, wybranych zagadnień z psychopatologii.

2013-obecnie

PREZES ZARZĄDU / PSYCHOLOG SEKSUOLOG

CENTRUM PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej oraz par, zarządzanie placówką

2013-obecnie

BIEGŁA AD HOC

SĄDY REJONOWE WE WROCŁAWIU I POZNANIU

Praca w charakterze specjalisty psychologa seksuologa klinicznego

2012-obecnie
PRACOWNIK DYDAKTYCZNY

CENTRUM KSZTAŁCENIA AGAT

Prowadzenie wykładów e-learningowych z zakresu psychologii

2016-2017

PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY ASYSTENT

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA
INSTYTUTU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Praca naukowa oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii motywacji i zdrowia seksualnego.

2015-2017

PRACOWNIK DYDAKTYCZNY

INSTYTUT PSYCHOLOGII DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu seksuologii sądowej i zdrowia seksualnego.

2015-2015

PRACOWNIK DYDAKTYCZNY

INSTYTUT PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU SWPS

Prowadzenie mentoringu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń seksualnych

2014-2014

PSYCHOLOG SEKSUOLOG KLINICZNY

CENTRUM MEDYCZNE GINEMEDICA

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej oraz par.

2010-2015

DOKTORANTKA

INSTYTUT PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Prowadzenie zajęć z zakresu zdrowia seksualnego, diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystanego seksualnie, uwarunkowań osobowościowych problemów w relacjach intymnych, wypalenia zawodowego, psychologii rozwoju, psychologii ogólnej.

2010-2014

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY

Realizacja projektów z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

2010-2013

PSYCHOLOG

LEKARSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA TRR WE WROCŁAWIU

Prowadzenie terapii indywidualnej, współprowadzenie terapii grupowej, poradnictwo seksuologiczne, psychoedukacja, prowadzenie szkoleń, koordynacja projektów, koordynacja wolontariatu.

2011-2013

PSYCHOLOG

FUNDACJA TRANSFUZJA

Współprowadzenie grupy psychoedukacyjnej i wsparcia dla osób transseksualnych

2012-2012

KOORDYNATOR KRAJOWY

BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTTCALS (BAYER)

koordynacja krajowa w międzynarodowym projekcie badawczym "Barometer of women's access to modern contraceptive choice" realizowanym dla International Planned Parenthood Federation

2011-2012

PSYCHOLOG

KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII

Współprowadzenie grupy psychoedukacyjnej "Pryzmat" dla osób LGBT

WYKSZTAŁCENIE
EDUCATION
10.2010-09.2015

Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii

STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII

05.2011-03.2015

Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT

4- LETNI KURS PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

03.2011-12.2013

SPECJALIZACJA Z SEKSUOLOGII

Specjalizacja z seksuologii zakończona przyznaniem certyfikatu seksuologa klinicznego (nr 117)

10.2009-03.2011

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii

STUDIA PODYPLOMOWE „POMOC PSYCHOLOGICZNA W DZIEDZINIE SEKSUOLOGII”

10.2006-06.2009

Uniwersytet Wrocławski Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

STUDIA LICENCJACKIE - SPECJALIZACJA PUBLIC RELATIONS

10.2005-06.2010

Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii

STUDIA MAGISTERSKIE PSYCHOLOGII

MONOGRAFIA
PUBLIKACJE
monografia.png

Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości – uwarunkowania psychospołeczne . Komu i kiedy seks przynosi radość?

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką psychologicznych uwarunkowań zadowolenia z życia seksualnego, w tym profesjonalistów (seksuologów, psychologów, lekarzy, terapeutów), a także studentów psychologii, pedagogiki i medycyny.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

NOMEJKO, A. DOLIŃSKA-ZYGMUNT, G.(2019). SATYSFAKCJA SEKSUALNA KOBIET I MĘŻCZYZN W OKRESIE WCZESNEJ, ŚREDNIEJ I PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI – UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE. KOMU I KIEDY SEKS PRZYNOSI RADOŚĆ?. KRAKÓW: WYDAWNICTWO IMPULS.

NOMEJKO,A., DOLIŃSKA-ZYGMUNT,G., MUCHA, A. (2017). ZNACZENIE JAKOŚCI KOMUNI-KACJI DLA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W BLISKICH ZWIĄZKACH O RÓŻNYM STAŻU. SEKSUOLOGIA POLSKA, 15,1,1-8.

NOMEJKO, A., DOLIŃSKA- ZYGMUNT, G. (2015). PSYCHO-SOCIAL DETERMINANTS OF SEXUAL SATISFACTION IN YOUNG, MIDDLE AND LATE ADULTHOOD. POLISH JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY, 13,2,47-68.

DOLIŃSKA- ZYGMUNT G., NOMEJKO, A., ZDROJEWICZ, Z. (2013). POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA SEKSUALNEGO. SEKSUOLOGIA POLSKA, 10,2, 54-60.

STEMBALSKA, A., NOMEJKO, A., PESZ, K. (2012). PORADNICTWO PRENATALNE - DIAGNOSTYKA PRENATALNA INWAZYJNA. PERINATOLOGIA, NEONATOLOGIA, GINEKOLOGIA, 5, 2, S.100-104.

DOLIŃSKA-ZYGMUNT, G., NOMEJKO, A. (2012). SATYSFAKCJA SEKSUALNA I SAMOOCENA A POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA. ZDROWIE W CYKLU ŻYCIA CZŁOWIEKA [RED.]: OGIŃSKA-BULIK, N., MINISZEWSKA, J., ŁÓDŹ: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, S. 171-180.

STEMBALSKA A., NOMEJKO A., ŁACZMAŃSKA I., DUDAREWICZ L. (2011). WADA LETALNA PŁODU A DECYZJA O KONTYNUACJI CIĄŻY –PRZYKŁAD OPIEKI INTERDYSCYPLINARNEJ. PERINATOLOGIA, NEONATOLOGIA I GINEKOLOGIA, 4, 2, S. 114-118.

NOMEJKO, A., DOLIŃSKA-ZYGMUNT, G. (2011). SEXUAL SATISFACTION'S CONTRIBUTION TO A SENSE OF QUALITY OF LIFE IN EARLY ADULTHOOD. POLISH JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY, 9,1,65-73.

NOMEJKO, A., ZDROJEWICZ, Z. (2011). ASEKSUALNOŚĆ- CZWARTA ORIENTACJA SEKSUALNA? PRZEGLĄD SEKSUOLOGICZNY, 7,1, 25.

NOMEJKO, A., ZDROJEWICZ, Z. (2010). DOGGING- SEKS NA WIDOKU. PRZEGLĄD SEKSUOLOGICZNY, 6,4,S.15-19.

KONTAKT
bottom of page