top of page

O mnie

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 117), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną.

Prowadzę terapię osób doświadczających problemów natury seksuologicznej, w relacjach, niskiej samooceny, depresji, lęku, pogrążonych w kryzysie, żałobie. Pracuję z parami. Wspieram terapeutycznie osoby z kręgu LGBTQ. Współpracuję ze specjalistami wielu dziedzin: lekarzami, seksuologami, psychologami, psychoterapeutami, pedagogami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji seksuologicznej i psychoterapeutycznej. Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach.

Studia magisterskie i doktorskie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniłam z wyróżnieniem. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam proces certyfikacji i zdałam egzamin Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, uzyskując certyfikat seksuologa klinicznego. Jestem również absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). W ostatnich latach współpracowałam m. in. z Lekarską Przychodnią Specjalistyczną Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Centrum Medycznym "Baby Vita", Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją Transfuzja. Współrealizowałam projekty dotyczące zdrowia psychicznego i seksualnego współfinansowane przez International Planned Parenthood Federation, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy.

Poza pracą kliniczną jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuję również z sądami i prokuratorami jako biegła ad hoc. Jestem autorką artykułów naukowych i kierownikiem projektów badawczych z zakresu psychologii zdrowia i seksuologii.

Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej

bottom of page